ZAMĚŘENÍ TANEČNÍHO OBORU

BALET

Rozvíjí pohybové schopnosti a zlepšuje fyzickou kondici.

Zaměřuje se na správné držení těla, koordinaci pohybů a vnímání prostoru.

Studium:

Určeno pro žáky ve věku 7 - 14 let
Hodinová dotace: 1 hodina týdněPEDAGOGOVÉ

Alena Dittrichová/Helena Ratajová