VÝTVARKA

Objev kouzlo výtvarného umění…Poznávej, objevuj, vymýšlej…

Výtvarný obor nabízí vedle tradičních druhů výtvarného umění také moderní směry a techniky využívající digitální technologie a nová média. Malba, kresba či keramika, stejně jako počítačová grafika, animace nebo digitální fotografie. Klasické i nové se u nás tvůrčím způsobem ovlivňuje a vytváří podnětné prostředí pro rozvoj kreativní a esteticky vnímavé osobnosti.

Studium výtvarného oboru dělíme do dvou základních etap. Pro žáky ve věku 5 až 6 let je určeno přípravné studium, kde jsou žáci vtaženi do světa výtvarného umění zábavnou formou pomocí her a experimentů. Na tuto fázi pak dle volby žáka navazuje výběr výtvarného zaměření v I. a V II. stupni základního vzdělávání.