ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

BICÍ

Individuální výuka je zaměřena na interpretační dovednosti, mezi které patří zejména ovládnutí nástroje po technické stránce, schopnost vyjádřit obsah a výraz studovaných skladeb, dále hra z listu, příprava k souhře a nechybí ani základy improvizace.

Žáci se z počátku učí správně držet paličky a ovládat základní úderové techniky. Nejdříve hrají s nahrávkami a postupně doprovází v jednoduché podobě rock, jazz, latinu, SKA, funk a pop. Později se zapojí do některé ze školních kapel.


Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)

Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium

Hodinová dotace: bicí (1), hudební nauka (1)