OBORY

Učíme žáky nejen ovládnout nástroj nebo výtvarnou techniku, ale i umění se učit. Rozvíjíme schopnost uměleckého vyjadřování i schopnost objektivně zhodnotit kvalitu své práce. Vedeme žáky k samostatnosti i k tomu, aby dokázali efektivně spolupracovat v kolektivu.

Naším cílem je rozvíjet zájmy a estetické cítění každého dítěte v souladu s jeho přirozenou touhou objevovat nové věci, učit se a tvořit. Snažíme se vytvářet dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dětské kreativity a fantazie. Samozřejmostí je individuální přístup učitelů k žákům a úzká spolupráce s rodiči.