ZAMĚŘENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

HERECKÁ PRŮPRAVA

Prostřednictvím her se žáci učí základům jevištního jednání i komunikace. Seznamují se postupně s různými aspekty i typy divadla. Součástí výuky je jak individuální (přednes, divadelní výstup, práce na roli) tak kolektivní divadelní tvorba (společná tvorba inscenace od úpravy textu po divadelní představení) Důraz je na přirozené jednání a logické sdělení myšlenky. Učíme se základům moderace a pantomimy.

Určeno pro žáky odlet

Hodinová dotace: 1 hodina týdně