ZAMĚŘENÍ TANEČNÍHO OBORU

MODERNÍ TANEC

Moderní tanec je jedním ze základních tanečních oborů. Vyvíjí od počátku 20. století. Náplní výuky moderního tance jsou základy taneční gymnastiky, baletu a technik soudobého moderního tance, rytmiky, taneční variace a choreografie, taneční, rytmické a pohybové hry.

Studium:

Určeno pro žáky ve věku 7 - 14 let
Hodinová dotace: 1 hodina týdněPEDAGOGOVÉ