ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

POPULÁRNÍ ZPĚV

V individuální výuce se zaměřujeme na interpretační dovednosti, mezi které patří zejména ovládnutí hrudního hlasu, schopnost vyjádřit obsah písně i předávat emoce publiku.

Jednu věc máme s klasickým zpěvem společnou – dýchání. Tím ve výuce začínáme. Pak je to již hlavně o barvě hlasu, o výrazu, o sdělení - co lidem předáváme.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium

Hodinová dotace: zpěv (1), hudební nauka (1) 


PEDAGOGOVÉ