ZAMĚŘENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

PŘÍPRAVKA

Prostřednictvím her se žáci učí pohybovat v prostoru, spolupracovat, vymýšlet jednoduché příběhy, zpracovávat motivy pohádek nebo situace každodenního života. Na krátkých básničkách a próze získávají základy prezentačních dovedností a jevištního jednání.

Přípravné studium:

Určeno pro žáky ve věku 5 - 6 let
Hodinová dotace: 1 hodina týdně