ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

PŘÍPRAVKA

V přípravné hudební výchově vedeme nejmenší děti hravou formou k základním hudebním poznatkům. Rozvíjíme jejich vztah k hudbě a připravujeme je ke hře na hudební nástroj.

Přípravné studium:

Určeno pro 5 a 6 leté žáky
Hodinová dotace: Přípravná hudební výchova (1)

PEDAGOGOVÉ