ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

HOUSLE

Od prvních tónů se snažíme, aby hra na nástroj byla pro děti skutečně příjemným zážitkem. K tomu přispívá pohodová a tvůrčí atmosféra ve třídě.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium

Hodinová dotace: housle (1), hudební nauka (1)