LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

„Divadlo vychází ze života a do života se vrací.“

VYBERTE SI ZAMĚŘENÍ

Vše v našem životě hraje určitou roli. Občas i my sami, musíme hrát určitou roli. Občas také musíme improvizovat či se prezentovat a předvést. Na dramatickém oboru se snažíme dětem ukázat a naučit je, že divadlo se dá dělat mnoha způsoby a že ke zdařilému představení nebo výkonu nevede jen jedna správná cesta.

Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vcítění se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí a zkoumat tak prožívání vlastní i toho druhého. Hledáme cestu jednoho k druhému, všech k jednomu i jednoho ke všem. Pomáhají nám v tom i cvičení "neverbální komunikace" a další komunikační techniky a dovednosti. Poznáváme základy herecké a divadelní práce a učíme se čerpat z divadelního umění pro svůj osobní život.

Vzdělání osvojené v hodinách LDO uplatní žáci nejen v herecké a divadelní práci, ale i v různých životních oblastech, jejichž úspěšnost závisí na vysoké míře empatie a komunikačních dovednostech (zdravotnictví, sociální služby) a také v povolání, která vyžadují pohotové a srozumitelné vyjadřování a kultivovaný písemný projev (pedagog, právník, moderátor, hlasatel, žurnalista apod.)

PEDAGOGOVÉ

Petra Vojtková

Jan Jakubec