ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÉHO OBORU

VÝTVARNÁ TVORBA

Základem výtvarné tvorby jsou tyto vizuální formy: kresba, malba, modelování a objektové práce. Vedle toho se naši žáci seznámí s technikami, grafickými a fotografií. Také se základy designu, architektury, mozaikou a koláží.

Žáci se učí zacházet s vyjadřovacími prostředky, jako jsou linie, tvar, barva, plocha, objem a prostor. 


Určeno pro žáky od 7 a 18 let 
Pro mladší žáky ve věku 5 a 6 let máme přípravné studium