— Talentové zkoušky —

Talentové zkoušky v týdnu 27.5. - 30.5. 2024


Hlavní 64, ČERNOLICE, 1. patro

Každý den - 17:00 - 19:00

PONDĚLÍ - Tanec

ÚTERÝ - Hudebka (zpěv, kytara, flétna, muzikál) / Dramaťák

STŘEDA - Výtvarka

ČTVRTEK - Hudebka (klavír, housle, bicí)


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Do všech oborů přijímáme děti, kterým bude k 1.9. daného kalendářního roku minimálně 5 let.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO HUDEBNÍHO OBORU

            Do přípravného studia pro 5 leté žáky: (pouze sborový zpěv)

 • věk 5 let k 1.9.2024

 • školní připravenost (reakce na pokyny od vyučujících)

 • zopakování krátkých rytmických útvarů (např. vytleskáním)

 • zpěv písně připravené z domova

  Do přípravného studia pro 6 leté žáky:

 • věk 6 let k 1.9.2024

 • školní připravenost

 • zopakování krátkých rytmických útvarů

 • zpěv písně připravené z domova

            Do základního studia (pro žáky od 7 do 17 let):

 • věk 7 – 17 let k 1.9.2024

 • zopakování rytmických útvarů

 • zpěv písně připravené z domova nebo zopakování krátkých melodických útvarů (dle věku a studijního zaměření žáka)

 • hra na nástroj (pokud se jedná o žáky s nástrojovou průpravou z jiné školy nebo z jiného typu vzdělávání)


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO VÝTVARNÉHO OBORU

            Uchazeči ve věku 5 - 8 let (věk k 1.9.2024)

 • kresba obrázku na dané téma

 • školní připravenost (schopnost respektovat pokyny od vyučujících, schopnost soustředit se na zadání)

  Uchazeči ve věku 9 - 17 let (věk k 1.9.2024)

 • uchazeči přinesou výtvarnou práci nebo soubor prací z domova

 • nakreslí obrázek na dané téma


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO TANEČNÍHO OBORU

Uchazeči ve věku od 5 do 8 let (věk k 1.9.2024)

pohybové předpoklady

rytmické cítění

(schopnost respektovat pokyny od vyučujících, schopnost soustředit se na zadání)

Uchazeči ve věku 9 - 17 let (věk k 1.9.2024)

pohybové předpoklady

rytmické cítění


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

U přijímací zkoušky na literárně dramatickém oboru si žák připraví a přednese básničku nebo prózu zpaměti. Ústní pohovor.