ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

KLAVÍR

Individuální výuka je zaměřena na ovládnutí nástroje po stránce technické, schopnost vyjádřit obsah a výraz uměleckého díla, hru z listu, přípravu k souhře a základy improvizace.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium

Hodinová dotace: klavír (1), hudební nauka (1) 

PEDAGOGOVÉ