ZAMĚŘENÍ TANEČNÍHO OBORU

PŘÍPRAVKA

V přípravném studiu žáky naučíme zábavnou formou přirozenému pohybu - prostřednictvím her, tanečků a jednoduchých sestav. A ještě si u toho společně zazpíváme. Žáci si od začátku osvojují správné držení těla, rozvíjejí svoji vnitřní představivost a citlivost. Oblíbené je také zapojení tanečního náčiní.

Přípravné studium:

Určeno pro žáky ve věku 5 a 6 let
Hodinová dotace: 1 hodina týdněPEDAGOGOVÉ