ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

FLÉTNA ZOBCOVÁ

V individuální výuce se zaměřujeme především na interpretační dovednosti, mezi které patří správné držení nástroje, postoj, nátisk, prstová technika. Žáci se učí vyjádřit obsah a výraz uměleckého díla, hrát skladby různých stylových období a žánrů s osobitým výrazem a způsobem interpretace. Také se připravují k souhře a na veřejné vystupování v sólové i v komorní hře.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium

Hodinová dotace: flétna zobcová (1), hudební nauka (1) 

PEDAGOGOVÉ