ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

HUDEBNÍ NAUKA

Hudební nauka probíhá formou kolektivní výuky a je zaměřena na orientaci ve světě hudby (vnímání, prožívání a hodnocení hudby), včetně teoretických znalostí a dovedností. Tento vyučovací předmět je v 1. - 5. ročníku I. stupně povinný pro všechna studijní zaměření hudebního oboru.