ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

KLASICKÝ ZPĚV

Během výuky se žáci naučí poznat svůj hlas, osvojí si kultivovaný pěvecký a mluvený projev a užijí si radost ze společných vystoupení, kde nejde pouze o sólové výkony.

V individuální výuce se zaměřujeme na interpretační dovednosti, mezi které patří ovládnutí pěvecké techniky, schopnost vyjádřit obsah a výraz uměleckého díla a zpěv z listu. Klademe důraz na správné tvoření tónů opřených do rezonance, pevnou dechovou oporu a zřetelnou výslovnost. Jde o vědomou práci s hlasem zapojením celého těla.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium

Hodinová dotace: zpěv (1), hudební nauka (1) 


PEDAGOGOVÉ