Cílem mé práce je zbavení se strachu ze zpěvu, používat hlas svobodně, volně, přirozeně. Zpívat umí každý - jako mluvit, chce to pracovat na sobě, hledat, experimentovat. Ve své praxi propojuji různé techniky práce s hlasem, zabývám se psychosomatickými příčinami hlasových patologií, také pěveckou terapií. Potřebuji mít ve svém životě nové výzvy, proto se vzdělávám v tom, co mi dává smysl, radost a přináší užitek mně a mému okolí. Zpěv má moc spojovat lidi, komunity, národy – kdyby se více zpívalo, bylo by méně zla mezi lidmi. Hudba je univerzálním jazykem lidstva, což se mi denně potvrzuje v praxi, v životě.

Bc. Helena Petrová

Vzdělání

od r. 2020 magisterské studium na ETF UK v Praze - obor Komunitní krizová a pastorační práce

2019 - 2022 Masarykova univerzita v Brně – pedagogická fakulta, katedra VV, obor Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii (CŽV – obhájena závěrečná práce, zkouška z teorie)

2011 - 2020 bakalářské studium na ETF UK v Praze – obor Pastorační a sociální práce

1991 - 1997 Církevní konzervatoř v Kroměříži – hlavní obor varhany (obligátní klavír a cembalo, 4 roky zpěv ve sboru, práce s hlasem, základy sbormistrovství)

1987 - 1991 Lidová konzervatoř v Ostravě – hlavní obor varhany

1984 - 1988 Gymnázium v Novém Jičíně (stavební zaměření)

Praxe

od r. 2019 učitelka německého jazyka, etické výchovy, pracovních činností na 2. stupni, učitelka výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni, učitelka hudební výchovy na 1. a 2. stupni na ZŠ Amos v Psárech

od r. 2020 (s přestávkou - covidová pandemie) lektorka zpěvu se seniorkami v obci Psáry

2011 - 2021 asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině, lektorka hry na zobcovou flétnu, učitelka hudební výchovy na 1. a 2. stupni na ZŠ Praha – Radotín

od r. 2006 privátní lektorka hry na klavír, zpěv, lektorka německého jazyka

1999 - 2000 zpěv, korepetice, asistentka dirigenta pěveckého sboru Ondráš, Nový Jičín

1988 - 2003 na různých pracovních pozicích v administrativě, business sféře a výchova 3 dětí

od r. 1982 hra na varhany v ČCE (i v ekumenickém prostředí) v různých farnostech

(bohoslužby, svatby, pohřby, svátky v rámci církevního roku, církevní a kulturní akce), zpěv a sborový zpěv

Další vzdělání/kurzy (výběr)

2018 letní kurz Klubu sbormistrů – cyklus celostátních seminářů pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, Kutná Hora (organizace NIPOS)

od r. 2016 semináře o hlasové výchově ve sborech s PaedDr. Alenou Tichou, Ph.D. (organizace NIPOS)

od r. 2015 vzdělávání pro pedagogy v Centru galerie DOX – tematické workshopy k aktuálnímu dění ve společnosti

od r. 2015 kurzy skupinové terapeutické práce s hlasem v KC Pexeso v Praze - Zbraslavi pod vedením MgA. Jany Hrdličkové

2015 International Singing Conference V, Lahti - Finsko (5 denní kurz)

2013 Vzdělávání o holocaustu v Yad Vashem, Jeruzalém - Izrael (8 denní kurz)

od r. 2012 semináře hudební pedagogiky pro učitele HV od 3 do 15 let s lektorem Markusem Weissem podle waldorfské pedagogiky, Praha

r. 2012 Letní škola vzdělávacího programu Začít spolu (organizace Step by Step ČR), Kutná Hora

od r. 2012 víkendové semináře a konference – práce s hlasem, organizace Hlasohled, Praha

od r. 2011 hudební semináře, konference České Orffovy společnosti (Praha, Plzeň) a hudební seminář s Pavlem Jurkovičem, Praha

od r. 2010 hudební semináře pro MŠ, ZŠ s lektorkou Prof. PhDr. Evou Jenčkovou, CSc. (společnost TANDEM), Praha

od r. 2010 vzdělávání se v pěveckém systému podle Valborg Werbeck-Svärdström (tzv. Die Schule der Stimmenthüllung) u lektorů Balda Mikuliće, Christiaana Boele, MgA. Jany Hrdličkové (individuální lekce), Praha

2006 certifikát DAAD, Goethe-Institut Praha