ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

Muzikálové herectví kombinuje více žánrů a to především zpěv, tanec a herectví.

Žáci se budou postupně učit od každého oboru jeho základům. V herectví přirozeně jednat na jevišti, pracovat s mluvou či na roli. Tanec bude nejen estetický pohyb, ale i výrazový prostředek. Spolu se zpěvem vytvoříme muzikálové představení, ve kterém si děti užijí spoustu legrace a budou vybaveni praktickými i teoretickými dovednostmi.


PEDAGOGOVÉ