ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÉHO OBORU

KERAMIKA

Ve studiu získají děti základní znalosti o keramických hlínách, o práci s engobami a glazurami. Keramiku kombinují často s jinými materiály (dřevo, kůže, kov, papír). Studenti I. a II. cyklu si dále prohlubují znalosti o keramických materiálech a technikách, rozvíjejí si prostorovou představivost a znalost statiky. Studijní práce jsou zaměřeny na modelování podle přírodnin a předmětů, zdrojem inspirace jsou i díla a styly různých kultur a historických období.


Určeno pro žáky od 7 a 18 let 
Pro mladší žáky ve věku 5 a 6 let máme přípravné studium