ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU

KYTARA

Individuální výuka se zaměřuje především na interpretační dovednosti. Patří sem správné držení nástroje a postavení rukou, schopnost vyjádřit obsah a výraz uměleckého díla, dále hra z listu, souhra a základy improvizace.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium

Hodinová dotace: kytara (1), hudební nauka (1) 


PEDAGOGOVÉ