KRITÉRIA K PŘIJETÍ

KRITÉRIA K PŘIJETÍŽáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Do všech oborů přijímáme děti, kterým bude k 1.9. daného kalendářního roku minimálně 5 let.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO HUDEBNÍHO OBORU

do přípravného studia pro 5 leté žáky: (pouze sborový zpěv)

 • věk 5 let k 1.9.2024
 • školní připravenost (reakce na pokyny od vyučujících)
 • zopakování krátkých rytmických útvarů (např. vytleskáním)
 • zpěv písně připravené z domova

do přípravného studia pro 6 leté žáky:

 • věk 6 let k 1.9.2024
 • školní připravenost
 • zopakování krátkých rytmických útvarů
 • zpěv písně připravené z domova

do základního studia (pro žáky od 7 do 17 let):

 • věk 7 – 17 let k 1.9.2024
 • zopakování rytmických útvarů
 • zpěv písně připravené z domova nebo zopakování krátkých melodických útvarů (dle věku a studijního zaměření žáka)
 • hra na nástroj (pokud se jedná o žáky s nástrojovou průpravou z jiné školy nebo z jiného typu vzdělávání)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO VÝTVARNÉHO OBORU

Uchazeči ve věku 5 - 8 let (věk k 1.9.2024)

 • kresba obrázku na dané téma
 • školní připravenost (schopnost respektovat pokyny od vyučujících, schopnost soustředit se na zadání)

Uchazeči ve věku 9 - 17 let (věk k 1.9.2024)

 • uchazeči přinesou výtvarnou práci nebo soubor prací z domova
 • nakreslí obrázek na dané téma

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO TANEČNÍHO OBORU

Uchazeči ve věku od 5 do 8 let (věk k 1.9.2024)

pohybové předpoklady

rytmické cítění

(schopnost respektovat pokyny od vyučujících, schopnost soustředit se na zadání)

Uchazeči ve věku 9 - 17 let (věk k 1.9.2024)

pohybové předpoklady

rytmické cítění

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

U přijímací zkoušky na literárně dramatickém oboru si žák připraví a přednese básničku nebo prózu zpaměti. Ústní pohovor.