ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÉHO OBORU

KLASICKÁ A NOVÁ MÉDIA

Ve výuce využíváme nejen klasické výtvarné techniky, jako jsou kresba, malba, modelování, ale také "nová média". Žáci se během výuky naučí pracovat s různými nástroji a osvojí si současný jazyk výtvarného umění a designu. Vyzkouší si počítačovou a 3D grafiku, práci s tabletem, fotografii, animaci.Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 5 a 6 let máme přípravné studium