ZAMĚŘENÍ TANEČNÍHO OBORU

STREET DANCE

Street Dance je životní styl, způsob sebevyjádření a druh společenské zábavy.

Street Dance je uměle vytvořený název označující taneční styly, které se vyvinuly mimo taneční studia, tedy buď přímo v ulicích nebo v tanečních klubech, na školních hřištích, v parcích, apod. Nejde tedy o žádný konkrétní taneční styl. Naopak se tento výraz používá jako zastřešující pojem pro poměrně velké množství tanců. Jako je Hip Hop, House Dance, Popping....... 


Určeno pro žáky ve věku 7 - 14 let
Hodinová dotace: 1 hodina týdně


PEDAGOGOVÉ

Nelly Kocharyan